30 Dec 2016

Papuk Vinkovci

papukKlijent: Grad Vinkovci
Datum: Rujan 2016.
Link: http://papuk-vinkovci.com/

Projekt Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Papuk“ na području grada Vinkovaca dio je strateškog pristupa rješavanju otpada u RH koji obuhvaća izgradnju regionalnih centara za gospodarenje otpadom, izgradnju pretovarnih stanica, te sanaciju i zatvaranje postojećih neusklađenih odlagališta otpada. Integrirani sustav gospodarenje otpadom trebao bi se uspostaviti do 2018. godine.